• INFORMAȚII GENERALE DESPRE FUNDAȚIA PRAIS

Am inclus în această secțiune informații generale despre noi și activitatea noastră.

Fundația PRAIS a fost înființată în 2002 de compania de consultanță în comunicare PRAIS Corporate Communications, cu scopul de a încuraja și sprijini dezvoltarea în domeniile educației tinerei generații, protecției mediului și culturii. Fundația PRAIS își propune să dezvolte și să implementeze programe și proiecte de responsabilitate socială în următoarele sectoare principale: stil de viață ecologic, economie durabilă, stil de viață sănătos și dezvoltare personală, îngrijirea cu responsabilitate a animalelor de companie și incluziunea socială a elevilor cu nevoi speciale și din medii defavorizate care reprezintă direcțiile principale ale culturii LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), Fundația fiind prima entitate din România care oferă consultanță în dezvoltarea de programe LOHAS încă din 2008.

Proiectele Fundației se adresează elevilor de la ciclul primar până la cel liceal, acestea fiind implementate împreună cu parteneri instituționali ai Fundației (ministere, organizații medicale, universități, inspectorate școlare, școli, profesori și învățători) și cu ajutorul unor voluntari, parteneri și furnizori de servicii și sponsori și alte entități care finanțează proiectele Fundației.

Prin regulamentele proiectelor Fundației PRAIS informăm toți beneficiarii asupra condițiilor și responsabilităților reprezentanților școlilor și ale cadrelor didactice care voluntar decid să participe cu elevii lor la activități. Responsabilitățile acestora includ obținerea și păstrarea la școală a acordurilor parentale semnate de către părinții elevilor care voluntar decid participarea elevilor la proiectele Fundației PRAIS.

Fundația PRAIS funcționează conform legilor din România și își are sediul în București, str. Alexandr Pușkin nr. 2, Sector 1, România, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 3/B/2002. Fundația este reprezentată prin doamna Silvia Bucur, în calitate de Președinte.

 • INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Am întocmit acest document pentru a vă explica de ce și cum utilizăm date cu caracter personal în activitatea noastră.

De ce avem nevoie de datele dumneavoastră.

Utilizăm datele Dvs. pentru a ne îndeplini activitatea, fie că sunteți un cadru didactic, părinte sau elev participant la programele și proiectele noastre sau interesat de acestea, voluntar sau consultant sau reprezentați un sponsor, partener sau furnizor de servicii al nostru, sau în fine dacă interacționați cu noi în orice mod. Dumneavoastră alegeți, de cele mai multe ori, ce informații ne puneți la dispoziție, dar este posibil ca noi să vă solicităm în mod specific anumite informații pentru a ne putea desfășura activitatea sau pentru a vă furniza serviciile pe care ni le solicitați.

Angajamentul nostru de protecție a confidențialității datelor dumneavoastră

Credem că protejarea confidențialității tuturor persoanelor care iau parte la activitățile,programele și proiectele noastre este o parte importantă din misiunea Fundației noastre, care se integrează în valorile și principiile noastre de activitate. Astfel, ca în orice facem, acordăm atenție deosebită protecției datelor și drepturilor dumneavoastră, fiind pe deplin conștienți de semnificația acestora pentru dumneavoastră și cei dragi dumneavoastră și dorind în același timp să câștigăm și să păstrăm încrederea beneficiarilor și partenerilor noștri. Ne angajăm să utilizăm datele și informațiile pe care ni le puneți la dispoziție de bună credință și în conformitate cu cerințele legislației și cu bunele practici aplicabile în piață.

Calitatea noastră potrivit legislației de protecția datelor

Interacționăm cu dumneavoastră în calitate de operator de date, adică decidem cum sunt utilizate datele dumneavoastră pentru a ne îndeplini activitatea noastră.

Cui se adresează această Politică de Confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate se adresează în primul rând beneficiarilor, cadrelor didactice, partenerilor și reprezentanților partenerilor Fundației, precum și persoanelor care sprijină demersurile Fundației ca voluntari sau prin furnizarea serviciilor necesare activității noastre, și în general tuturor celor care participă la activitatea noastră, într-o formă sau alta.

Dacă vă regăsiți în categoriile de persoane menționate mai jos, în Secțiunea 3, acest lucru înseamnă că utilizăm datele Dvs. în activitatea noastră. În acest caz, veți regăsi în această Politică de Confidențialitate toate informațiile de care aveți nevoie ca să înțelegeți cum utilizăm datele Dvs. cu caracter personal. Dacă aveți orice nelămuriri sau doriți să primiți informații suplimentare legate de cum utilizăm datele și informațiile Dvs., vă rugăm să luați legătura cu noi la adresa de email fundatiaprais@prais.ro.

Ce înseamnă „datele cu caracter personal” pe care le utilizăm

“Datele cu caracter personal” pe care le utilizăm în contextul activităților noastre sunt, pe scurt, orice informații care se referă la o persoană fizică, cu ajutorul cărora acea persoană poate fi identificată. Datele cu caracter personal constau în informații obișnuite (de ex., numele unei persoane), pe care fiecare dintre noi le utilizează în viața sa de zi cu zi, dar și în informații care pot avea o natură sensibilă, care trebuie utilizate cu atenție sporită; acestea din urmă sunt, de ex., informațiile privind copiii, precum imaginea acestora.

Utilizăm diferite tipuri de date cu caracter personal ale dumneavoastră, în funcție de relația noastră și de ceea ce avem de făcut. Aceste date includ imagini, înregistrări video, date de identificare, date de contact, date financiare, date tehnice și de identificare electronică, datele profilelor Dvs. de rețele sociale, date de utilizare a website-urilor noastre, datele din studiile realizate de către echipa Fundației, datele din listele primite pentru adeverințele colective sau date de marketing și de comunicare.

În schimb, nu sunt date cu caracter personal informațiile generale, care nu fac legătura cu o persoană anume. Când avem un semn de întrebare dacă o informație legată de dumneavoastră reprezintă date cu caracter personal cărora le acordăm atenție specială, vom trata acea informație ca și cum ar fi date cu caracter personal.

Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În general, ne străduim să ne efectuăm activitatea folosind cât mai puține informații care se referă la dumneavoastră sau chiar deloc, când este posibil. Aceasta înseamnă, de exemplu, că vă vom cere doar acele informații care ne sunt strict necesare pentru activitatea noastră.

Utilizăm datele Dvs. cu caracter personal numai dacă avem o justificare conformă cu legislația de protecția datelor. Pentru activitatea Fundației, acestea sunt acordul Dvs., executarea unui contract sau interesele noastre legitime, de ex. cele de a ne efectua activitatea sau în fine obligațiile noastre legale.

Utilizarea de date cu caracter personal poartă denumirea de prelucrare de date în legislația de protecția datelor. Activitățile de prelucrare de date sunt diferite și includ, de ex., obținerea datelor și informațiilor de la dumneavoastră sau de la alte persoane. Odată primite datele dumneavoastră, le înregistrăm în sistemele noastre în mod structurat, pe criterii care ne ajută să le utilizăm. De exemplu, când primim imagini sau înregistrări video în care apăreți dumneavoastră sau un elev al cărui părinte sunteți, vom înregistra acele imagini și înregistrări în sistemele noastre în albume datate, urmând eventual să le încărcăm pe website-urile noastre sau pe paginile noastre de rețele sociale sau să le utilizăm în alt mod, conform acestei Politici de Confidențialitate. Dacă ne trimiteți modificări ale datelor, le înregistrăm și le ștergem pe cele vechi, de cele mai multe ori.

Folosim datele dumneavoastră de contact pentru comunicare, iar datele Dvs. profesionale ne sunt necesare pentru furnizarea serviciilor noastre, precum și pentru facturarea serviciilor noastre și pentru diverse tranzacții (de ex., plata facturilor Dvs.). Putem, de asemenea, publica unele informații care se referă la dumneavoastră, de ex., imaginea Dvs. atunci când organizăm un eveniment la care dumneavoastră sunteți vorbitor. Toate acestea presupun accesarea bazelor noastre de date și, în unele cazuri, transmiterea datelor Dvs. către terți care ne acordă suport pentru activitatea noastră.

Putem comunica sau publica informații și date ale dumneavoastră, prin care înțelegem publicarea sau transmiterea de date și informații, inclusiv imagini și înregistrări, prin diferite canale de comunicare disponibile pentru Fundație, în vederea realizării obiectivelor Fundației. Aceste canale includ website-urile Fundației PRAIS, de exemplu website-ul mișcării naționale Și eu trăiesc sănătos! – SETS (www.sets.ro), paginile noastre de rețele sociale, diverse forme de media, cărți și articole, sponsorii și partenerii noștri, sau conferințele sau evenimentele pe care le organizăm sau la care suntem invitați. Vă asigurăm că depunem eforturi pentru a selecta datele, imaginile și înregistrările primite de la Dvs. înainte de a le face publice, astfel încât să ne asigurăm că nu comunicăm date, imagini sau înregistrări ale unor persoane care nu ne-au dat acordul în acest sens sau care nu participă la programele și proiectele noastre, sau în fine dacă publicarea acelor date, imagini sau înregistrări ar fi deosebit de intruzivă pentru acele persoane.

Nu efectuăm operațiuni în care să luăm decizii în mod automat în legătură cu dumneavoastră. Cu toate acestea, însă, atunci când interacționați cu website-ul nostru, preluăm unele informații care se referă la dumneavoastră și echipamentul pe care îl folosiți, care sunt folosite în procese automate de asigurare a securității website-ului, de exemplu. Puteți afla mai multe despre aceste procese din această Politică de Confidențialitate sau din Politica noastră de Cookies (disponibilă aici: https://fundatiaprais.ro/fundatia-prais-politica-cookie/).

Obiectivele acestei Politici de Confidențialitate

Am inclus mai jos, în acest document, informațiile cerute de legislația aplicabilă cu privire la cum utilizează Fundația datele Dvs. cu caracter personal. Am detaliat scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor, precum și durata pentru care avem nevoie de datele Dvs. sau persoanele care ar putea primi datele Dvs. de la noi, în ce situații și pentru ce motive. În această Politică de Confidențialitate veți găsi, de asemenea, informații despre drepturile Dvs., potrivit legii, în legătură cu felul în care utilizăm datele Dvs.

Această Politică de Confidențialitate este întocmită în baza legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestora, care abrogă Directiva 95/46/EC („GDPR„).

Vă rugăm să citiți această Politică de Confidențialitate împreună cu alte notificări și informări pe care vi le transmitem în interacțiunea noastră. Această Politică de Confidențialitate completează oricare alte notificări și informări, fără a le înlocui.

 • CÂND ȘI DE CE FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL:

În această secțiune, vă informăm despre ce informații care se referă la dumneavoastră folosim în activitatea noastră în funcție de relația pe care o avem cu dumneavoastră.

 1. Dacă participați la programele și proiectele noastre, respectiv beneficiați de activitatea Fundației PRAIS

Elevii care participă la programele și proiectele noastre sunt principalii beneficiari ai activității noastre. Alături de ei, părinții lor, ale căror eforturi și disponibilitate sunt deosebit de importante pentru reușita programelor și proiectelor noastre.

Avem nevoie de unele informații privind elevii și, uneori, părinții lor în activitatea noastră. Neavând o legătură directă cu Dvs., primim numai de la cadrele didactice cu care colaborăm imagini, înregistrări video și audio cu elevii care participă la programele și proiectele noastre, desene sau mici proiecte și activități ale acestora, întotdeauna în legătură directă cu programele și proiectele noastre. Materialele primite de noi de la cadrele didactice pot veni de la Dvs., respectiv de la elevi și părinți sau pot fi create chiar de cadrele didactice în programul lor obișnuit cu elevii, cu condiția existenței prealabile a acordului părinților în acest sens. De asemenea, aflăm și care sunt școlile și clasele în care sunt înscriși elevii care participă la programele și proiectele noastre, pe care le putem publica sau comunica. Primim și numele elevilor ale căror materiale ne sunt transmise, care ne sunt necesare pentru evidența noastră internă; nu le vom publica alături de imagini și înregistrări, mai puțin în cazuri limitate, de exemplu când elevii își înscriu numele în desenele sau proiectele și activitățile pe care ni le trimit sau și le spun sau expun în fotografiile sau înregistrările pe care ni le trimit.

Folosim informațiile privind elevii care participă la programele și proiectele noastre întotdeauna cu acordul părinților elevilor ca să arătăm reușitele programelor și proiectelor noastre, cu care ne mândrim, prin publicarea unora dintre ele pe paginile noastre de internet și de rețele sociale. Este, de asemenea, posibil să transmitem unele din aceste informații și către sponsorii noștri pentru a ilustra derularea programelor și proiectelor noastre susținute de aceștia. Datele părinților ne sunt necesare doar în cazuri limitate, de ex. pentru a demonstra că am obținut acordul lor pentru utilizarea datelor elevilor, în cazul în care este necesar; este însă posibil să publicăm sau să comunicăm imagini și înregistrări video ale părinților elevilor, dacă le primim, atunci când aceștia apar în imaginile sau înregistrările transmise către noi.

În general, când folosim datele elevilor care sunt beneficiarii activității noastre sau ale părinților lor, ne bazăm pe consimțământul acestora (art. 6.1 (a), GDPR) și rareori, când e strict necesar, pe interesele noastre legitime de a demonstra conformitatea activității noastre cu cerințele legale aplicabile sau de a ne promova programele și proiectele și activitatea, în general (art. 6.1 (f) GDPR).

2. Dacă sunteți cadre didactice implicate în programele și proiectele Fundației PRAIS

Buna noastră colaborare cu cadrele didactice care aleg să se implice cu elevii lor în programele și proiectele noastre este esențială pentru reușita programelor și proiectelor noastre.

Pentru aceasta, folosim datele de contact ale Dvs. în calitate de învățători, profesori și directori, adică numele Dvs. complet, titlul și școala la care predați, adresa de email a Dvs., numărul Dvs. de telefon și adresa școlii. De cele mai multe ori, primim aceste informații de la inspectoratele școlare sau de la școlile la care Dvs. vă desfășurați activitatea, pe baza parteneriatelor pe care le încheiem cu acestea.

Utilizăm aceste informații doar pentru comunicarea cu Dvs., care presupune atât transmiterea către Dvs. de informații și materiale privind programele și proiectele noastre, cât și primirea materialelor elevilor Dvs. sau a altor documente necesare potrivit regulamentelor programelor și proiectelor noastre. În unele situații putem publica numele Dvs. pe website-urile sau pe paginile noastre de rețele sociale. La final de an, vă vom solicita să completați un chestionar de evaluare a activității noastre, în care vor apărea datele de mai sus, și să ne ajutați cu o listă de nume ale colegilor implicați activ în proiect pentru a elibera adeverințe colective și individuale/ diplome; în cazul în care ne transmiteți numele unor persoane cu care nu avem raporturi directe, vă atragem atenția că e necesar să le transmiteți această Politică de Confidențialitate, așa cum am indicat în paragraful 5 (Cum utilizăm datele persoanelor cu care nu suntem în contact direct) de mai jos. Mai putem utiliza datele Dvs. de contact pentru a vă transmite invitații la evenimentele și atelierele noastre organizate în legătură cu temele programelor și proiectelor noastre, având în vedere între altele completarea informațiilor pe care le aveți Dvs. cu privire la aceste programe și proiecte. De asemenea, putem utiliza datele Dvs. și pentru întocmirea listelor de cadre pentru adeverințele colective.

Folosim datele Dvs. în calitate de cadre didactice bazându-ne în principal pe acordul Dvs. în acest sens (art. 6.1 (a), GDPR), precum și pe interesul nostru legitim de a asigura buna comunicare și colaborare cu Dvs. pentru reușita programelor și proiectelor noastre, conform acordurilor și parteneriatelor pe care le-am încheiat cu școlile și cu inspectoratele școlare și documentației programelor și proiectelor noastre, precum și de a face cunoscute rezultatele activității noastre împreună cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră implicați în proiectele noastre (art. 6.1 (f), GDPR).

Pot apărea situații în care imaginile sau înregistrările primite de noi să includă date sau imagini ale învățătorilor sau profesorilor implicați alături de elevi în programele și proiectele noastre. Conform Regulamentelor și celorlalte documente incluse în materialele de prezentare a programelor și proiectelor noastre, pe care vi le punem la dispoziție la începutul programelor și proiectelor, sunteți la curent cu faptul că vom putea publica sau comunica orice informații, inclusiv imagini și înregistrări în care apăreți Dvs. Ne bazăm pe confirmarea Dvs. la recepția documentelor programelor și proiectelor noastre ca să știm că, în acest caz, sunteți de acord cu publicarea de către noi a acelor imagini și înregistrări pe care ni le transmiteți în care figurați și Dvs. (art. 6.1 (a), GDPR). Totodată, având în vedere acordul de parteneriat pe care îl avem încheiat cu școala în care activați, considerăm că avem un interes legitim de a publica aceste imagini și înregistrări (art. 6.1 (f), GDPR).

Pot apărea, de asemenea, situații în care să avem interesul de a face cunoscut numele învățătorilor și profesorilor cu care colaborăm în programele și proiectele Fundației în diverse comunicate pe care le transmitem sau pe paginile noastre de rețele sociale. Ne bazăm, în acest caz, pe interesul nostru legitim de a comunica rezultatele activității noastre (art. 6.1 (f), GDPR).

În fine, având în vedere obiectivele noastre, ne dorim să efectuăm studii de natură statistică sau științifică folosind datele și informațiile pe care le strângem în activitatea noastră, dacă ni se va părea util pentru susținerea obiectivelor Fundației. Ne dorim să folosim datele pe care ni le puneți la dispoziție sau care se referă la activitatea Dvs. în programele și proiectele noastre în acest sens. Vom efectua această activitate pe baza interesului nostru legitim de a efectua analize statistice și științifice (art. 6.1 (f), art. 9.2 (j) GDPR).

3. Dacă sunteți reprezentanți ai partenerilor noștri instituționali (ministere, organizații medicale, universități, inspectorate școlare, școli, licee)

Pentru a ne putea desfășura proiectele în cadrul școlilor, Fundația încheie acorduri și parteneriate cu ministere, organizații medicale, inspectorate școlare și școli, universități și licee.

Pentru încheierea acestor acorduri și pentru derularea bunelor relații de cooperare cu partenerii noștri instituționali, folosim informații privind Dvs. în calitate de reprezentanți ai acestora, constând în principal în date de contact, pe care le obținem de cele mai multe ori din surse publice (website-urile partenerilor instituționali) sau chiar de la partenerii instituționali, în urma abordării acestora pe căi oficiale. Aceste date sunt numele Dvs. și diverse date profesionale, precum adresa email și numărul de telefon, titlul, funcția și adresa profesională ale Dvs.

Utilizăm aceste date pentru prezentarea programelor, proiectelor și a activității noastre, precum și pentru încheierea și buna derulare a acordurilor și parteneriatelor noastre, respectiv a programelor și proiectelor noastre.

Folosim datele Dvs. pentru interesele noastre legitime de a încheia și pune în aplicare acordurile și parteneriatele noastre (art. 6.1 (f), GDPR).

4. Dacă sunteți părinți care se implică activ în programele și proiectele noastre

Ne bucurăm când părinții unor elevi care participă la programele și proiectele noastre aleg să se implice voluntar în acestea, la rândul lor. Ajutorul Dvs. este important pentru noi și ne dă încredere în ceea ce facem, fie că este vorba de participarea Dvs. activă, alături de elevi, la activitățile programelor și proiectelor noastre, fie că e vorba de participare Dvs. la inițiativele noastre și ale sponsorilor noștri, precum publicarea de cărți de rețete sănătoase sau participarea la evenimente sau activități.

Pentru cele de mai sus, avem nevoie de datele Dvs. constând în numele și titlurile Dvs., adresele de corespondență, numere de telefon și adrese email, iar uneori putem primi și fotografii ale Dvs. sau texte scrise de Dvs. În cazul în care vă răsplătim cu premii pentru implicarea Dvs., atât noi cât și sponsorii proiectelor noastre avem nevoie, pentru motive contabile, și de alte date care să justifice premiile acordate, precum date de identificare ale Dvs., copii ale actelor de identitate sau coduri numerice personale.

Date fiind aceste scopuri, utilizăm datele Dvs. pe baza consimțământului Dvs. expres în acest sens (art. 6.1 (a), GDPR), pe care îl luăm în mod activ de la Dvs. înainte de utilizarea datelor. În alte cazuri, ne întemeiem fie pe un contract încheiat cu Dvs. (art. 6.1 (b), GDPR), care stabilește conduita noastră, sau pe obligațiile legale de asigurare a conformității noastre și a sponsorilor noștri cu cerințele financiar-contabile aplicabile (art. 6.1 (c), GDPR). Nu în cele din urmă, realizăm comunicarea cu Dvs. și intermedierea relației Dvs. cu sponsorii noștri, dacă este cazul, pe baza intereselor noastre legitime de a asigura buna derulare a activității noastre (art. 6.1 (f), GDPR).

5. Dacă ne acordați sprijin științific și de promovare în programele și proiectele noastre

Consistența demersului nostru este dată, între altele, de implicarea în implementarea proiectelor noastre a unor parteneri care ne ajută să fundamentăm științific proiectele noastre, unii dintre ei constituind Consiliul nostru Științific. Aceștia pot fi profesori, psihologi, medici, sportivi sau asociații medicale.

Pentru noi, aceste persoane sunt principalii noștri furnizori de informații educaționale și de informare specializată pe domeniile relevante pentru proiectele noastre. Pentru buna colaborare cu Dvs., ne sunt utile numele și titlurile Dvs., precum și funcțiile, adresele de email și numerele de telefon; desigur, folosim și imaginile Dvs. și materialele pe care le pregătiți. În unele cazuri, vă putem invita alături de noi la evenimente și conferințe sau putem publica numele, titlurile, imaginile și materialele Dvs. pe website-urile noastre sau pe alte canale de comunicare.

Ne întemeiem activitățile de mai sus în principal pe acordul expres al Dvs. de a vă implica în activitatea noastră (art. 6.1 (a), GDPR) sau pe executarea contractelor pe care le încheiem cu Dvs. în legătură cu contribuția Dvs. la activitatea noastră (art. 6.1 (b), GDPR). Nu în ultimul rând, avem în vedere și interesele noastre legitime de a comunica cu Dvs. și de a păstra o relație bună cu Dvs. pentru succesul activității noastre (art. 6.1 (f), GDPR).

6. Dacă sunteți voluntari în programele și proiectele noastre

Sunteți foarte important(ă) pentru noi, așa că vă ținem informați cu privire la activitatea noastră și cu programele și proiectele în care sunteți implicat(ă) sau în care vă veți putea implica folosind datele Dvs. de contact, respectiv nume, adresă email, număr de telefon, pe care le obținem direct de la Dvs., dacă ne abordați direct sau de la universitățile la care sunteți student sau de la angajatorii Dvs.

Facem acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a vă ține la curent cu ce facem și cum ne puteți ajuta (art. 6.1, (f) GDPR).

Este posibil ca în unele situații să fie nevoie să informăm unele autorități publice sau alte persoane care intervin în activitățile sau proiectele noastre, sau publicul în general, în legătură cu Dvs., în calitatea Dvs. de voluntar al Fundației.

Dacă e vorba de autorități publice, vă asigurăm că le vom transmite doar informațiile pe care ni le solicită și numai dacă ne asigurăm că au motive întemeiate să ni le ceară, respectiv pe baza obligațiilor noastre legale ținând de activitatea noastră (art. 6.1 (c) GDPR).

Atunci când transmitem informații despre Dvs. către alte persoane implicate în programele și proiectele noastre sau când publicăm informații despre programele și proiectele sau inițiativele noastre, vom reduce pe cât de mult posibil informațiile ce vă privesc care sunt comunicate, chiar până la a le elimina cu totul, atunci când este posibil.

Ca regulă, atunci când decidem să publicăm un material privind activitatea noastră, nu vom menționa numele voluntarilor implicați, fără a transmite și alte date care ar permite identificarea persoanei voluntarului. Dacă va fi necesar să facem publice date ale Dvs., vom căuta să vă obținem acordul în acest sens (art. 6.1 (a), GDPR).

Dacă însă preluați un rol în desfășurarea activității noastre, de ex., organizarea de lecții deschise pentru elevi, este posibil să fie nevoie să transmitem informațiile Dvs. de contact (nume, telefon sau adresă email, adresă de corespondență) către școli, cadre didactice sau alte persoane care ne susțin în eforturile noastre (de ex., furnizori de servicii, parteneri, sponsori, consultanți). Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea (art. 6.1 (f) GDPR).

În cele din urmă, atunci când primim și eventual dorim să publicăm imaginile Dvs. sau înregistrări video și audio care vă includ, sau când aceste înregistrări ajung să fie disponibile și altor persoane care participă sau beneficiază de proiectele noastre, ne întemeiem fie pe acordul Dvs. expres pentru aceste acțiuni (art. 6.1 (a), GDPR), fie pe interesele noastre legitime de a face cunoscută activitatea noastră (art. 6.1 (f), GDPR).

7. Dacă reprezentați sponsorii noștri

O parte importantă a reușitei programelor și proiectelor noastre este asigurată de implicarea sponsorilor care finanțează activitatea noastră.

Pentru încheierea contractelor de sponsorizare, precum și pentru îndeplinirea eventualelor cerințe specifice ale acestora și pentru comunicarea cu sponsorii noștri, intrăm în contact cu reprezentanții legali ai sponsorilor și cu alte persoane care reprezintă acești sponsori folosind numele și datele lor profesionale (adresă email, număr de telefon, adresă profesională, titlu, funcție). De asemenea, vă putem invita la evenimentele noastre pentru a vorbi despre experiența participării la programele și proiectele noastre sau vă putem menționa în comunicările noastre publice privind activitatea noastră.

Pentru toate acestea, ne bazăm pe interesele noastre legitime de a încheia și aduce la îndeplinire contractele noastre cu sponsorii programelor și proiectelor noastre, precum și de a asigura buna comunicare cu aceștia (art. 6.1 (f), GDPR), respectiv pe acordul Dvs. expres de a participa la evenimentele noastre și de a avea numele publicat în comunicatele noastre și în postările de pe rețelele sociale (art. 6.1 (a), GDPR).

8. Dacă ne furnizați servicii necesare pentru derularea proiectelor și programelor noastre și pentru activitatea noastră în general

În acest caz, Fundația PRAIS utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor care ne furnizează servicii sau care reprezintă partenerii noștri, persoane juridice. Ne gândim, în acest caz, la fotografi, operatori de film, artiști, jurnaliști, graficieni, furnizori și prestatori de servicii materiale promoționale, prestatori servicii de curierat, furnizori servicii catering, furnizori de servicii privind paginile noastre de internet, furnizorii noștri de servicii IT, consultanții și auditorii noștri sau personalul fondatorului Fundației, PRAIS Corporate Communications.

Utilizăm datele Dvs., în această calitate, pentru a încheia și da curs contractelor de care avem nevoie pentru a ne îndeplini activitatea, precum și pentru comunicare cu Dvs., în special privind executarea contractului, transmiterea de noutăți legate de Fundație sau de comenzi ori facturi, sau în fine pentru a ne menține relația cu Dvs. sau cu angajatorul Dvs.

Pentru cele de mai sus, ne bazăm fie pe executarea contractului încheiat cu Dvs. (art. 6.1 (b), GDPR), fie pe interesul nostru legitim de a încheia sau aduce la îndeplinire contractele la care Fundația este parte (art. 6.1 (f) GDPR).

9. Dacă utilizați website-urile Fundației

Ne face plăcere că ne vizitați website-urile și sperăm că veți găsi util conținutul acestora. E bine de știut că, atunci când accesați website-urile noastre, reținem anumite informații care vă privesc, precum adresa IP pe care o folosiți pentru conectare, data și ora de conectare, ce accesați pe website-urile noastre, sau anumite detalii privind echipamentul pe care îl folosiți pentru conectarea la website-urile noastre, inclusiv prin stocarea acestor informații prin fișiere log plasate pe echipamentul pe care îl folosiți pentru accesarea website-urilor noastre. Folosim aceste informații în principal pentru a asigura funcționarea website-urilor noastre, pentru a monitoriza traficul pe acestea, pentru a îmbunătăți conținutul website-urilor și pentru prevenirea și remedierea perturbărilor și erorilor, precum și din motive de securitate. Informațiile despre Dvs. pe care le utilizăm în scopurile de mai sus pot fi date cu caracter personal dacă sunt combinate cu alte informații despre Dvs., pe care noi, în mod obișnuit, nu le deținem sau accesăm în vreun fel.

După caz, pentru a folosi datele Dvs. la interacțiunea cu website-urile noastre ne întemeiem pe acordul Dvs., când reținem datele Dvs. prin cookies (art. 6.1 (a) GDPR), sau pe interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea prin website-uri sigure și cu conținut util pentru utilizatori (art. 6.1 (f) GDPR). Veți putea găsi mai multe detalii despre cum utilizăm datele privind traficul pe website-urile noastre în politicile noastre de cookies https://fundatiaprais.ro/fundatia-prais-politica-cookie/.

Dacă doriți să ne scrieți la adresele de email indicate drept date de contact în website-urile noastre sau utilizând formularele de contact disponibile în unele dintre website-urile noastre, toate informațiile ajung la noi, în conturi de email corespunzătoare adreselor alocate corespunzător. În general, vă încurajăm să ne trimiteți informații minime despre chestiunea care vă interesează, urmând să reluăm detaliile necesare în comunicările noastre ulterioare, când vă vom contacta noi. Vom utiliza aceste informații pe baza acordului Dvs. în acest sens (art. 6.1 (a), GDPR).

Încercăm în permanență să îmbunătățim ceea ce facem. Când parcurgeți paginile website-urilor noastre, vom putea folosi unele cookies pentru a analiza și documenta modul în care interacționați cu paginile website-urilor, cu singurul scop de a vedea ce este de interes pentru cei care ne urmăresc. Astfel, ne vom putea adapta conținutul website-urilor la ceea ce este important pentru Dvs. Puteți afla mai multe detalii în politicile noastre de cookies https://fundatiaprais.ro/fundatia-prais-politica-cookie/ în legătură cu acest proces. Vom utiliza datele Dvs. în acest mod numai pe baza interesului nostru legitim de a structura conținutul paginilor website-urilor noastre conform nevoilor reale cărora trebuie să le răspundă (art. 6.1 (f), GDPR).

Păstrăm, pentru scurt timp după ce ne accesați website-urile, fișiere jurnal care includ detalii despre vizita Dvs., pe care le folosim pentru detectarea și analiza perturbărilor și tentativelor de atac, precum și pentru analizele noastre în vederea optimizării conținutului website-urilor noastre. Facem aceste lucruri bazându-ne pe interesul nostru legitim de a păstra website-ul nostru sigur și potrivit față de interesele Dvs. (art. 6.1 (f), GDPR).

10. Dacă interacționați cu paginile noastre de rețele sociale

Pentru a facilita comunicarea cu persoanele interesate de activitatea noastră, precum și pentru a ne putea face cunoscută activitatea în mediul online, am deschis pagini ale Fundației și ale programelor și proiectelor acesteia în rețelele sociale Facebook, Instagram și LinkedIn, precum și pe YouTube; de asemenea, pentru unele din programele și proiectele noastre putem crea pagini și în alte rețele sociale, însă vă vom aduce la cunoștință informații privind acele pagini de rețele sociale pe website-urile corespunzătoare. Prin aceste pagini, interacționăm cu dumneavoastră atunci când reacționați la postările sau comentariile noastre sau la cele ale altora care se referă la noi, sau, în fine, când ne transmiteți mesaje.

Avem acces la informațiile pe care alegeți să ni le transmiteți, dar și la informații precum cele din profilul Dvs., din alte postări și comentarii ale Dvs. și, în general, la informații clasificate drept publice de Dvs. sau de pagina Dvs. de pe acea rețea socială, de la numele și imaginea Dvs. până la orice alt tip de informație faceți publică. Utilizăm aceste date și informații pe baza interesului nostru legitim de a interacționa cu persoanele interesate de activitatea noastră, precum și de a ne face disponibili pentru persoanele interesate (art. 6.1 (f) GDPR).

11. Dacă participați la evenimentele pe care le organizăm

În îndeplinirea activității noastre putem organiza evenimente care au legătură cu programele și proiectele noastre, care pot fi, de ex., cursuri, prezentări, simpozioane, seminarii. Avem nevoie să utilizăm datele Dvs. de contact pentru a vă invita la evenimente și pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru a vă primi la evenimente, respectiv pentru a procesa înregistrarea Dvs. și a organiza recepția la eveniment. Vom face acest lucru pe baza acordului Dvs. (art. 6.1 (a) GDPR) sau pe baza interesului nostru legitim de a organiza evenimentul (art. 6.1 (f) GDPR); interesul nostru e de obicei întărit de faptul că evenimentele noastre sunt legate, în general, de temele programelor și proiectelor pe care le derulăm.

Putem dori să publicăm imaginile Dvs. pentru a promova un eveniment sau pentru a prezenta evenimente trecute la care ați participat. Dacă sunteți vorbitor, sponsor sau partener al unui eveniment, este posibil să dorim să afișăm imaginea Dvs. în materialele de prezentare ale evenimentului. Dacă ați participat la un eveniment organizat de noi, putem dori să publicăm, pe website-ul nostru sau al partenerilor evenimentului, sau pe paginile noastre de rețele sociale, detalii despre eveniment care pot include și imaginea Dvs. În oricare caz, vă vom solicita acordul înainte de a publica imaginea Dvs. (art. 6.1 (a) GDPR).

Dacă vă plătim pentru participarea la un eveniment organizat de noi, vom utiliza mai multe date referitoare la Dvs., precum nume, titlu, funcție, curriculă, experiență, imagine, pentru promovarea evenimentului la care participați. Pentru comunicarea noastră, vom avea nevoie și de informații de contact, precum număr de telefon sau adrese email și poștale. În fine, pentru a vă plăti participarea, vom utiliza datele Dvs. financiare. Efectuăm toate aceste activități pe baza contractului nostru (art. 6.1 (b) GDPR).

12. Dacă sunteți în oricare dintre categoriile de mai sus

Mai utilizăm datele pe care ni le puneți la dispoziție în vederea respectării obligațiilor noastre legale în materie de arhivare și păstrare de documente (art. 6.1 (c), art. 9.2 (j) GDPR), care se referă de obicei la acțiuni obișnuite de conformitate cu obligațiile noastre legale.

Atunci când dorim să publicăm materiale care includ imagini, înregistrări sau alte informații despre beneficiarii, partenerii sau voluntarii noștri, inclusiv despre persoane cu care nu avem o legătură directă, vom face acest lucru în principal pe baza acordului Dvs. expres (art. 6.1 (a), GDPR) sau, în unele cazuri, pe baza interesului nostru legitim de a face cunoscute activitățile noastre (art. 6.1 (f), GDPR).

Nu excludem că vor exista situații în care va trebui să folosim datele și informațiile pe care le avem de la Dvs. sau în legătură cu Dvs. pentru a ne susține sau apăra interesele, pe baza interesului nostru legitim de a ne apăra, exercita sau constata drepturile (art. 6.1 (f), art. 9.2 (f) GDPR).

În fine, atunci când vom primi o solicitare de la Dvs. în legătură cu drepturile Dvs. potrivit legislației de protecția datelor, vă vom răspunde la solicitare pe baza obligației noastre legale în acest sens (art. 6.1 (c) GDPR).

 • Cum vă acordați și vă puteți retrage consimțământul pentru utilizarea datelor Dvs. sau ale celor pentru care sunteți responsabil

Am indicat mai jos condițiile generale în care vă puteți retrage acordul dat pentru utilizarea de către noi a datelor și informațiilor Dvs. sau ale celor pentru care sunteți responsabil, valabil doar atunci când utilizăm aceste datepe baza acordului Dvs.

Cel mai adesea, folosim date și informații legate de Dvs. și de copiii Dvs., după caz, pe baza acordului Dvs. în acest sens, pe care îl exprimați fie direct către noi, fie către învățătorii sau profesorii copiilor Dvs.

Trebuie să știți că vă puteți retrage oricând acest acord, iar noi nu vom mai utiliza datele Dvs. din momentul în care luăm la cunoștință de retragerea consimțământului Dvs. În acest caz, în principiu nu vom putea relua și schimba activitățile noastre îndeplinite dinainte de retragerea consimțământului Dvs., care vor rămâne în vigoare, însă vom putea da curs oricărei solicitări de ștergere de date, imagini și înregistrări, dacă veți dori acest lucru.

Vă veți putea retrage acordul pentru utilizarea datelor și informațiilor Dvs. de către Fundație în cea mai ușoară modalitate pe care o veți avea la îndemână. Dacă v-ați exprimat consimțământul direct către Fundație în legătură cu utilizarea datelor Dvs., ne puteți scrie la adresa de email fundatiaprais@prais.ro sau puteți lua legătura cu persoanele Dvs. de contact din Fundație pentru a vă retrage acordul.

Dacă v-ați exprimat consimțământul pentru acțiunile noastre prin intermediul învățătorilor sau profesorilor copiilor Dvs., sau al altui terț, este suficient să le aduceți lor la cunoștință că doriți să vă retrageți consimțământul pentru ca noi să utilizăm datele, imaginile și înregistrările Dvs., iar ei ne vor informa în acest sens, potrivit relației noastre directe cu ei. Puteți, de asemenea, să ne contactați direct pe noi pentru a vă retrage consimțământul, utilizând adresa de email fundatiaprais@prais.ro.

În orice situație în care vă retrageți consimțământul privind utilizarea de către noi a datelor Dvs. sau ale persoanelor pentru care sunteți responsabil, vom putea reveni către Dvs. pentru a ne furniza date suplimentare pentru a vă identifica în mod corespunzător în evidențele noastre și pentru a putea efectua operațiunile necesare retragerii consimțământului Dvs.

 • Cum utilizăm datele persoanelor cu care nu suntem în contact direct

Indicăm mai jos cum utilizăm datele acelor persoane cu care nu avem un raport direct, respectiv ale căror informații, date și imagini ne sunt transmise de alții.

De cele mai multe ori nu suntem în contact direct cu persoanele ale căror date și informații sunt importante pentru activitatea noastră. Ne propunem să nu utilizăm datele sau imaginile ale unor persoane despre care nu suntem siguri că sunt de acord cu acest lucru sau că nu știu că le vom utiliza.

În general, atunci când ne transmiteți datele unei alte persoane cu care noi nu avem o relație directă, inclusiv imagini sau înregistrări cu aceasta, ne așteptăm fie că sunteți responsabil pentru acea persoană și deci sunteți direct informat despre activitățile noastre care implică utilizarea acelor date, fie că ați informat acea persoană că urmează să luați legătura cu Fundația și că urmează să ne transmiteți informații despre această persoană. În orice caz, va fi necesar să transmiteți această Politică de Confidențialitate către acele persoane ale căror date ni le transmiteți sau să indicați acelor persoane că pot lua la cunoștință de conținutul acestei Politici de Confidențialitate de pe website-urile noastre. Vom considera suficient, pentru scopurile informării acelor persoane asupra Politicii noastre de Confidențialitate, faptul că facem publică Politica de Confidențialitate pe website-urile noastre, ea fiind accesibilă oricăror persoane interesate.

În majoritatea cazurilor, nu avem contact direct cu beneficiarii activității noastre, respectiv elevii și părinții lor. Primim lucrări, imagini și înregistrări ale acestora, și uneori și alte date care îi privesc, de la cadre didactice cu care avem o relație directă. Am inclus în formularele de acord parental, pe care ne bazăm, o scurtă descriere a modalităților în care utilizăm datele cu caracter personal ale elevilor și părinților, precum și o trimitere la această Politică de Confidențialitate la pagina noastră de internet corespunzătoare. În acest caz, ne așteptăm ca părinții elevilor să își exprime în deplină cunoștință de cauză acordul pentru felul în care utilizăm datele lor și ale elevilor.

În alte cazuri, primim datele unor persoane cu care luăm imediat legătura și le transmitem Politica de Confidențialitate la prima comunicare către ele. În niciun caz nu vom cere consimțământul unei persoane pentru a ne permite să îi utilizăm datele cu caracter personal fără a ne asigura că acea persoană a primit această Politică de Confidențialitate.

 • Cât timp păstrăm informațiile și datele Dvs.

Veți regăsi mai jos informații despre perioadele de timp pentru care păstrăm datele Dvs. sau criteriile pe care le avem în vedere când stabilim aceste perioade.

În general, păstrăm datele dumneavoastră numai atât timp cât ele ne sunt necesare pentru îndeplinirea activităților noastre.

Păstram numele cadrelor didactice și al elevilor pe o perioadă de până la 10 ani, fiind strict asociate duratei proiectelor noastre și contribuției acestora la activitățile din cadrul proiectelor educaționale extracurriculare ale Fundației. Avem în vedere lucrările lor creative, desene, compuneri, rețete, obiecte decorative, proiecte, imagini care ne sunt trimise de aceștia individual sau în grup, pe clase, pe școală în care dansează, fac sport, gimnastică, plantează, își îngrijesc animalele de companie, participă la evenimente, ceremonii sau la alte activități educaționale extracurriculare din cadrul proiectelor Fundației, pentru a le valoriza implicarea pe platformele social media ale Fundației și ale proiectelor dezvoltate de Fundație sau website-uri acestora și pentru a le premia contribuția la obiectivele cauzelor sociale pe care le susținem, cum ar fi accesul la educație, la un stil de viață sănătos, îngrijirea cu responsabilitate a animalelor de companie și grija față de mediu înconjurător.

În unele cazuri, legea ne obligă să păstrăm anumite informații și date care vă privesc pentru termene legale de păstrare, care sunt în general stabilite în scopuri de arhivare de documente. De asemenea, este posibil să fim nevoiți să păstrăm unele date și informații referitoare la dumneavoastră pentru a ne susține și proteja interesele proprii, însă nu vom face acest lucru pentru mai mult de 3 ani de la încetarea raporturilor dintre noi.

Atunci când ne bazăm pe acordul Dvs. pentru a utiliza datele Dvs., de ex., pentru publicarea de imagini și înregistrări ale Dvs., vom păstra datele până când vă retrageți acordul sau ne cereți să le ștergem, în principiu. Cât privește datele elevilor care participă la programele și proiectele noastre, însă, le vom șterge după un termen de 2 ani după ce le primim.

Pentru că sunt foarte importante pentru activitatea noastră, păstrăm datele de contact ale reprezentanților partenerilor noștri instituționali pentru o perioadă de până la 5 ani după încetarea raporturilor noastre.

Dacă sunteți reprezentanți ai sponsorilor și partenerilor Fundației sau voluntari în proiectele noastre, vom păstra datele Dvs. de contact pe durata colaborării noastre și pentru o perioadă de până la 12 luni după încetarea raporturilor noastre.

Pentru bunul mers al activității Fundației, păstrăm informațiile care țin de istoricul și raportările rezultatelor programelor și proiectelor noastre pentru o perioadă de până la 10 ani după încetarea acestora pentru asigurarea conformității cu cerințele legale aplicabile. Ne propunem însă să nu includem date cu caracter personal în aceste documente, sau, dacă o facem, să le reducem la minim.

Dacă între Fundație și dumneavoastră sau entitatea pe care o reprezentați, intervin transferuri de sume de bani, suntem nevoiți, conform cerințelor de natură financiar-fiscală aplicabile activității noastre ca Fundație, să păstrăm documentele justificative ale acestor transferuri, care pot include datele Dvs., pentru o perioadă de până la 10 ani după anul calendaristic în care încetează contractele noastre.

În fine, păstrăm datele înregistrate prin website-urile noastre pentru durate de timp de la 1 până la 10 ani, respectiv pe durata colaborării cu aceleași persoane de contact cu care colaborăm în cadrul proiectelor sociale edicaționale ale Fundației. Cât privește informațiile înregistrate prin cookies folosite pe website-urile noastre, vă rugăm să accesați politica noastră de cookies disponibilă la https://fundatiaprais.ro/fundatia-prais-politica-cookie/.

 • Cui transmitem datele Dvs.

Am inclus mai jos informații generale legate de persoanele și entitățile cărora este posibil să le transmitem datele Dvs. pentru efectuarea activităților noastre.

Transmitem datele Dvs. doar către persoane și entități care ne sprijină în activitatea noastră. Nu vindem datele Dvs. și nici nu le punem la dispoziția cuiva pentru activități care nu au legătură cu programele și proiectele noastre.

Astfel, transmitem informații primite de la Dvs. către partenerii și furnizorii de servicii ai Fundației ca să putem aduce la îndeplinire programele și proiectele noastre. Aceștia vor utiliza, la rândul lor, datele primite de la noi pentru a-și îndeplini serviciile contractate de către noi, pe bază de documentație adecvată și potrivit interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea (art. 6.1 (f), GDPR).

Furnizorii noștri obișnuiți de servicii care ar putea avea acces la datele Dvs. includ fotografi, operatori de film, artiști, jurnaliști, graficieni, furnizori și prestatori de servicii materiale promoționale, prestatori servicii de curierat, furnizori servicii catering, furnizori de servicii privind paginile noastre de internet, furnizorii noștri de servicii IT, consultanții și auditorii noștri, sau personalul fondatorului Fundației, PRAIS Corporate Communications, care ne sprijină în activitatea noastră cu diverse servicii și care este deținătorul unora dintre website-urile noastre. În fine, putem transmite unele date și informații și către diverse organisme media, jurnaliști, influenceri sau le putem distribui pe rețele sociale precum Facebook, Instagram, LinkedIn sau YouTube, în baza acordul Dvs. expres (art. 6.1 (a), GDPR) sau a interesului nostru legitim de a face cunoscută activitatea noastră (art. 6.1 (f), GDPR), după caz.

Este posibil să transmitem datele Dvs. și către sponsorii programelor și proiectelor noastre pentru a justifica cheltuielile efectuate din sumele primite de la aceștia, sau altfel către public în rapoartele noastre de activitate. Vom căuta tot timpul să limităm informațiile care se referă la Dvs. atunci când facem publice aceste documente. De asemenea, sponsorii noștri nu folosesc datele Dvs. pe care le primesc de la noi în scopuri comerciale.

Nu transmitem date și informații care se referă la Dvs. în afara Uniunii Europene. Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că o serie de date postate pe paginile noastre de Facebook, Instagram, LinkedIn sau YouTube ar putea fi transferate de acestea în afara Spațiului Economic European, potrivit detaliilor disponibile în politicile de prelucrare de date ale acestor companii, pe care le puteți consulta la link-urile indicate în Secțiunea următoare.

 • Rețele sociale și alți furnizori de servicii online

Detaliem în continuare cum utilizăm datele Dvs. atunci când interacționăm prin paginile de rețele sociale, respectiv cum utilizează rețelele sociale datele Dvs. atunci când interacționați cu noi.

Folosim, în activitatea noastră, rețele sociale și diverși furnizori de servicii online (vedeți și politica noastră de cookies disponibilă la https://fundatiaprais.ro/fundatia-prais-politica-cookie/. Potrivit regulilor aplicabile în materie de protecția datelor, suntem operatori asociați cu acești furnizori, însă nu suntem responsabili pentru ce fac acești operatori cu datele care se referă la Dvs. Dacă aveți vreo nelămurire legată de cum folosesc rețelele sociale și operatorii de servicii online datele Dvs., este posibil ca doar aceștia să vă poată răspunde la ea.

Imaginile și înregistrările sunt publicate pe paginile noastre de rețele sociale doar de noi, în urma selecției noastre. Nu puteți încărca imagini sau înregistrări în paginile noastre de rețele sociale. De asemenea, este bine de știut că unele funcții obișnuite ale rețelelor sociale care pot permite identificarea persoanelor care apar în imagini sunt dezactivate. Dacă doriți să asociați numele Dvs. sau al unei alte persoane cu o imagine care apare pe paginile noastre de rețele sociale (de ex., prin tag/ etichetare), va fi necesar să distribuiți acea imagine pe conturile Dvs. proprii înainte de a putea face asocierea de nume, ceea ce nu mai cade sub răspunderea noastră.

Comentariile pe paginile noastre de rețele sociale, în măsura în care este posibil, sunt moderate înainte de publicare de echipa noastră din Fundație. Ne luăm libertatea, însă, de a șterge orice comentarii sau chiar postări de pe paginile noastre de rețele sociale dacă vom considera că ele nu corespund valorilor noastre.

Am putea integra în website-ul Fundației PRAIS și în cele ale programelor dezvoltate de aceasta anumite componente ale unor operatori terți de servicii online, precum rețelele sociale sau diverse alte tipuri de servicii online (precum Google Analytics). Acestea ne servesc anumitor obiective pe care le urmărim în legătură cu website-urile noastre (precum monitorizarea traficului pentru îmbunătățirea website-urilor). Este însă posibil ca, prin aceste componente, operatorii menționați să preia informații care se referă la Dvs. și să le utilizeze în scopuri proprii, diferite de cele urmărite de noi. În cazul rețelelor sociale, dacă aveți un cont la acestea, iar acesta este deschis sau activat în timpul în care utilizați website-urile noastre, activitatea Dvs. pe website-urile noastre va fi înregistrată de rețeaua socială respectivă ca activitate a contului Dvs. de pe acea rețea socială, în condițiile relației Dvs. cu rețeaua socială respectivă. Subliniem că aceste acțiuni, precum și utilizarea datelor Dvs. de către rețelele sociale, nu au legătură cu activitatea Fundației; pentru întrebări legate de activitatea rețelelor sociale cu datele Dvs., vă încurajăm să le scrieți acestora direct.

Vă punem la dispoziție mai jos link-uri către politicile de confidențialitate ale rețelelor sociale pe care le folosim ca să vedeți cum utilizează datele Dvs. pe care ni le puneți la dispoziție:

Pentru mai multe detalii despre cele de mai sus, vedeți și politica noastră de cookies disponibilă la https://fundatiaprais.ro/fundatia-prais-politica-cookie/.

 • Cum protejăm datele Dvs.

Am inclus mai jos informații generale despre măsurile de securitate pe care le luăm pentru protecția datelor Dvs.

Ne angajăm să luăm toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja informațiile personale pe care le deținem, în general, împotriva unor abuzuri, pierderi sau a accesului neautorizat. Facem acest lucru având implementate o serie de măsuri tehnice și organizaționale adecvate, precum limitarea accesului la personalul Fundației, pe bază de utilizator unic și parolă confidențială individuală, criptarea datelor, utilizarea unei tehnologii VPN sigure pentru conectarea la distanță la rețelele și sistemele noastre, firewall și programe antivirus la zi. Avem, de asemenea, în aplicare măsuri de reacție promptă în cazul oricărei suspectări de încălcare a securității datelor pe care le utilizăm în activitatea noastră.

În cazul în care suspectați orice utilizare abuzivă sau pierdere sau acces neautorizat la informațiile dvs. personale, vă rugăm să ne anunțați imediat la adresa de email fundatiaprais@prais.ro sau prin poștă la adresa noastră din București, str. Alexandr Pușkin nr. 2, Sector 1, România.

 • Ce drepturi aveți în legătură cu datele Dvs. pe care le utilizăm în activitatea Fundației

Am detaliat mai jos care sunt drepturile de care beneficiați, conform legislației de protecția datelor, în legătură cu datele Dvs. cu caracter personal.

Conform legii, beneficiați de mai multe drepturi legate de felul în care utilizăm datele Dvs. cu caracter personal, pe care le-am prezentat mai jos.

Trebuie să știți că, pentru a vă exercita aceste drepturi, este suficient să ne scrieți la adresa de email fundatiaprais@prais.ro, să indicați cu ce vă putem ajuta și care este dreptul pe care intenționați să îl exercitați. Vom avea nevoie și de o copie a unui document pe baza căruia să ne putem asigura că sunteți persoana care își poate exercita acel drept – de ex., un act de identitate sau orice alt document sau imagine care ne-ar permite să vă identificăm și să ne asigurăm că nu transmitem datele altcuiva decât celor care au dreptul să le primească de la noi. Dincolo de faptul că este o cerință legală, aceasta este parte a angajamentului nostru de păstrare a confidențialității și securității informațiilor și datelor pe care le utilizăm în activitatea noastră.

În cazul în care ne scrieți pentru o altă persoană, vom avea nevoie de dovada identității Dvs. și a persoanei pe care o reprezentați, precum și de o dovadă a puterilor Dvs. de reprezentare. Totuși, în situația în care sunteți părintele unui elev și ne scrieți în legătură cu informații privind acel elev, nu vă cerem să faceți dovada calității Dvs. de părinte.

10.1 Dreptul de acces la datele Dvs. pe care le utilizăm în activitatea noastră

Puteți obține de la noi confirmarea că utilizăm datele Dvs. cu caracter personal sau pe cele ale copilului Dvs., precum și informații privind activitatea noastră în legătură cu datele Dvs., cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Exercitându-vă acest drept veți primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal utilizate de Fundație, precum și orice copii suplimentare ale acestora.

10.2 Dreptul la rectificarea datelor Dvs.

Puteți să ne solicitați să modificăm datele Dvs. cu caracter personal sau pe cele ale copilului Dvs., despre care aveți știință că sunt incorecte ori, după caz, să completăm datele incomplete.

10.3 Dreptul la ștergerea datelor Dvs.

Puteți solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal sau a datelor copilului Dvs. atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am obținut și le prelucrăm; sau (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem utiliza potrivit altor temeiuri legale; sau (iii) am utilizat datele Dvs. sau ale copilului Dvs. într-o modalitate contrară legii; sau, în fine, (iv) când avem obligația de a șterge datele Dvs. sau ale copilului Dvs. potrivit legilor aplicabile, iar noi nu am făcut-o din proprie inițiativă.

10.4 Dreptul de a vă retrage consimțământul privind utilizarea datelor Dvs. de către Fundație

Puteți să vă retrageți oricând consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru utilizarea datelor Dvs. sau ale copilului Dvs. Vă informăm că în acest caz, însă, nu vom putea desființa sau revoca unele dintre activitățile noastre în care am folosit datele Dvs. sau pe cele ale copilului Dvs. înainte ca dumneavoastră să vă retrageți consimțământul. În cazul imaginilor sau înregistrărilor publicate pe website-urile noastre sau pe paginile noastre de rețele sociale, ștergerea acestora va însemna că le vom șterge doar de pe website-urile noastre și de pe paginile noastre de rețele sociale și că vom cere terților cărora le-am transmis noi acele imagini sau înregistrări să le șteargă. Din păcate, nu vom putea asigura ștergerea imaginilor și înregistrărilor de pe website-uri sau pagini de internet ale unor terți care le-au preluat de pe website-urile sau paginile noastre fără știrea noastră.

10.5 Dreptul de opoziție față de utilizarea datelor Dvs. de către Fundație

Dacă nu sunteți de acord cu felul în care utilizăm datele Dvs., vă puteți opune oricând prelucrărilor noastre de date când ele sunt bazate pe interesul nostru legitim, din motive care țin de situația Dvs. specifică. Pentru detalii cu privire la prelucrările pe care le realizăm în interes legitim, vă rugăm să consultați paragraful care vi se aplică din secțiunea 3 de mai sus.

10.6 Dreptul de a restricționa modul în care utilizăm datele Dvs.

Ne puteți solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea datelor Dvs. cu caracter personal sau ale copilului Dvs., pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare, dar Dvs. ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile legitime ale Fundației (ca operator de date) prevalează asupra drepturilor Dvs. în calitate de persoană vizată.

10.7 Dreptul la portabilitate

Puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să vă furnizăm datele Dvs. cu caracter personal sau ale copilului Dvs., pe care le-am primit de la dumneavoastră sau de la o terță persoană. În acest caz, vă vom pune la dispoziție datele solicitate într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. De asemenea, dacă ne solicitați anume, putem să transmitem datele Dvs. cu caracter personal sau ale copilului Dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Vă veți putea exercita dreptul la portabilitate numai dacă: (i) prelucrarea noastră se realizează prin mijloace automate; și (ii) prelucrarea se realizează în baza consimțământului Dvs. sau pentru a executa un contract cu Dvs.

10.8 Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Vă aducem la cunoștință că aveți acest drept, dar și că nu efectuăm asemenea prelucrări ale datelor Dvs. Dacă o vom face în viitor, vă vom informa în acest sens prin actualizarea acestei politici de confidențialitate.

10.9 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sperăm că, dacă aveți orice nemulțumire sau întrebare legată de felul în care utilizăm datele Dvs., ne veți contacta la fundatiaprais@prais.ro sau prin poștă la adresa noastră din București, str. Alexandr Pușkin nr. 2, Sector 1, România; ne angajăm să luăm măsuri pentru a vă răspunde solicitărilor Dvs. și pentru a remedia orice aspect cu care nu sunteți de acord.

În măsura în care nu răspundem solicitărilor Dvs. în mod satisfăcător pentru Dvs. sau considerați că v-am încălcat drepturile, puteți să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/ datele de contact ale Autorității:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro

Precizăm că, în cazul în care exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, acest lucru nu va afecta (i) prelucrările de date pe care le-am efectuat înainte de exercitarea drepturilor Dvs.; sau (ii) prelucrările datelor Dvs. sau ale copilului Dvs. care nu se bazează pe consimțământul Dvs.

 • Cum puteți intra în legătură cu noi în legătură cu datele Dvs. pe care le utilizăm

Pentru a intra în legătură cu noi pentru informații privind felul în care utilizăm datele Dvs. sau pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile indicate în această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa fundatiaprais@prais.ro sau prin poștă la adresa noastră din București, str. Alexandr Pușkin nr. 2, Sector 1, România.

 • Versiunile acestei politici de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate a fost emisă la data de 05.10.2021.